Heeft u in de afgelopen 5 jaar een woning gehuurd en daarbij bemiddelingskosten betaald aan een makelaar? Dan is dit hoogstwaarschijnlijk ten onrechte gebeurd en kunt u dit terug laten vorderen. huurisduur.nl handelt deze procedure voor u af op No Win, No Fee basis.


terugvorderen bemiddelingskosten

huurisduur.nl regelt de procedure die u tegen de makelaar voert. Wij zorgen dat u uw bemiddelingskosten terug krijgt. De kosten voor het stappen naar de rechter worden vergoed door huurisduur.nl.

documentatie bemiddelingskosten

Wij kunnen vragen naar alle documentatie betreft uw huurovereenkomst. Onze juristen zullen uw situatie in kaart brengen en de verdediging leiden om uw recht te halen. Wij reageren binnen 24 uur via de mail.

terugvordering huur

Na een succesvolle terugvordering van de bemiddelingskosten houdt huurisduur.nl hier 20% van in als succesfee. Zodra wij de betaling hebben ontvangen maken wij binnen 2 dagen het bedrag naar u over.

Omdat de huur al duur genoeg is.

vorder uw bemiddelingskosten terug van uw makelaar

Nadat de bemiddelingskosten terug worden gevorderd houdt huurisduur.nl hier 20% van in als succesfee. Er zitten verder geen kosten aan onze service.
Als u uw claim heeft ingediend gaan wij direct aan de slag, u krijgt binnen 24 uur reactie.
Mocht het voorkomen dat de bemiddelaar geen gehoor geeft aan de sommatie van de bemiddelingskosten gaan wij verdere stappen ondernemen.
Wanneer huurisduur.nl het geld heeft ontvangen wordt dit binnen 2 dagen naar u overgemaakt.
Bent u er niet zeker van of u wel of niet uw bemiddelingskosten terug kan vorderen? Dien hieronder een claim in en wij kijken of u in aanmerking komt.
De Hoge Raad heeft hier in oktober 2015 meer duidelijkheid over gegeven.
De Hoge Raad heeft beslist dat als de bemiddelaar/makelaar ook voor de verhuurder werkt die zijn woning via internet aanbiedt, dat de huurder geen bemiddelingskosten hoeft te betalen.
Jarenlang zijn er ten onrechte bemiddelingskosten betaald, daarom kunt u ons inschakelen om het voor u terug te vorderen. Dit werkt met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug.
Nee, deze kosten neemt huurisduur.nl op zich. Zodra wij de zaak gewonnen hebben krijgt huurisduur.nl deze kosten namelijk terug.
Begin uw claim